Arrival

26
Jan 2021

Departure

27
Jan 2021

Metropolis®
Design Hotel
Sp. z o.o. SKA

Wygoda 8, 31-106 Kraków, Polska

Invoice data

Metropolis® Design Hotel Sp. z o.o. SKA

ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków

NIP: 677 236 81 05

INFORMACJA DLA
AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Metropolis Design Hotel sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000416339) po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich ustawowej dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Starowiślna 91, w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Contact
form

* required fields

newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close