Arrivo

28
nov 2020

Partenza

29
nov 2020

Metropolis®
Design Hotel
Sp. z o.o. [S.r.l.] SKA [S.a.s.]

Wygoda 8, 31-106 Kraków, Polska

Dati per la fatturazione

Metropolis® Design Hotel Sp. z o.o. SKA

ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków

NIP [p. IVA]: 677 236 81 05

INFORMACJA DLA
AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Metropolis Design Hotel sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000416339) po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich ustawowej dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Starowiślna 91, w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Modulo per il
contatto

*campi richiesti

newsletter
Questo sito utilizza i cookie.

Utilizzando il nostro sito, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alle impostazioni del vostro browser. Più informazioni nell'informativa Sulla Privacy.

OK, chiudi